Monday, 24 November 2014

PRESENTATION

The last Friday, it was the local presentation of XIIth Festival, of the MAREACHEA magazine and of this web www.encontrocabo2015.org

READ NEWS REGARDING THIS PRESENTATION

SEE PICTURES OF THE PRESENTATION

GO TO "MAREACHEA" MAGAZINE


No comments:

Post a Comment

MEDRE O MAR!

ENCONTRO CABO 2015

PRESENTACIÓN POR XURXO SOUTO DO XII ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS DE GALICIA, VIDEO DE PABLO CHOUZA

Posted by EncontroCabo2015 on Miércoles, 17 de junio de 2015

DAY BY DAY